Komunikace pomáhá sobě

AKAsVámi.cz – Portál nabídek služeb běheme pandemie COVID-19

23.4.2020
ondrej.novak

Asociace Komunikačních Agentur (AKA) sdružuje ty nejzkušenější agentury z oboru komunikace. I my jsme se rozhodli pomáhat, jak nejlépe umíme. Krizová situace jednou skončí a ten, kdo bude připraven na bezprecedentní boom, který nastane, ten vyhraje. Staňte se vítězem. Využijte našich volných kapacit, připravte svoje komunikační aktivity s námi! AKA je s Vámi.

Jak to funguje? Jednoduše!
SLUŽBA JE ZDARMA platba probíhá mezi zadavatelem a poskytovatelem, nenárokujeme si žádnou provizi
Kdo chce nabídnout službu, jednoduše se zaregistruje do systému a už jenom čeká na poptávku.
Ten, kdo službu poptává, vyhledá v menu druh služby, podle mapy najde nejbližšího poskytovatele, vyhledá kontakt a dohodne si službu přímo (telefonem nebo emailem).

Kdo službu poptává, vyhledá v menu druh služby, poskytovatele, a mohou začít komunikovat

Portál vznikl v gesci marketingové agentury Dorland, provozovatelem portálu je Asociace Komunikačních Agentur (AKA).

DO PORTÁLU VSTOUPÍTE PŘÍMO V HLAVNÍM MENU – MÁ ZDE SAMOSTATNOU POLOŽKU.