Komunikace pomáhá sobě

Publicis spravuje úložiště pro sdílení tipů ke komunikaci značek v době krize

1.4.2020
ondrej.novak

Publicis Groupe zakládá otevřenou platformu na pomoc značkám během krize způsobené pandemií koronaviru. Skupina iniciovala vznik sdílené prezentace, která shrnuje zkušenosti a doporučení, jak v rámci marketingové komunikace na současnou situaci reagovat. Na dokumentu, který bude průběžně aktualizován o nový obsah, se mohou podílet marketingoví specialisté napříč celým trhem.

Dokument s názvem Crisis and post crisis comms má formu sdílené prezentace, která je volně dostupná na sdíleném uložišti. Její základní strukturu vytvořil strategický tým Publicis Groupe s přispěním dalších agentur. Obsah je nicméně otevřený i dalším agenturám a jednotlivcům včetně klientů. Cílem je vytvořit uceleného průvodce krizovou komunikací s využitím poznatků napříč marketingovými disciplínami a pomoct tak značkám minimalizovat negativní dopady a připravit je na budoucnost.

„V těchto dnech v Česku vzniká spousta úžasných společných projektů a iniciativ, na kterých spolupracují lidé s rozličným know-how. Na poli marketingu bychom něčeho podobného chtěli dosáhnout s touto otevřenou platformou. Našim cílem je vytvořit otevřenou platformu, na které se může podílet každý, kdo má ke komunikaci značek co říct nebo už třeba sám vytvořil vlastní materiál,“ říká Martin Ježek z agentury Kindred, který byl spolu s dalšími stratégy Publicis Groupe iniciátorem celého projektu.

Prezentace aktuálně obsahuje 8 kapitol, které se zaměřují na oblast konzumace médií, změn ve spotřebitelském chování, specifické komunikační disciplíny nebo inspirativní case studies. Důležitou část pak tvoří doporučení pro konkrétní tržní vertikály, jako jsou automotive, farmacie, telco, finance či retail.

„Nadále sledujeme nově publikovaná data a prezentaci budeme průběžně doplňovat. Rádi bychom ale k účasti vyzvali co nejširší spektrum lidí z marketingu. Nejen lidi z agentur, ale zejména v oblasti tržních vertikál by všem na trhu pomohlo, kdyby se do projektu zapojili také specialisté přímo z daných oborů. Oceníme jakýkoliv tip, který prezentaci pomůže vylepšit. Od zpětné vazby ke stávajícímu obsahu přes nasdílení relevantních dat až po zpracování ucelených slidů s doporučeními pro další tržní vertikály. Všichni, kteří prezentaci obohatí, jsou u svého obsahu uvedeni jako spoluautoři dokumentu,“ říká další z iniciátorů projektu Jan Marcinek, strategic planner, Publicis Groupe.

Doplňující materiál a komentáře k obsahu můžou marketéři vkládat buď přímo do sdíleného dokumentu nebo prostřednictvím e-mailu administrátorům, jejichž adresy jsou uvedeny u jednotlivých kapitol. Aktualizace dokumentu bude probíhat průběžně v závislosti na momentální situaci. Obsah je přístupný k volnému užití celému trhu.