Komunikace pomáhá společnosti

Remmark propojuje seniory a zdravotníky

23.4.2020
ondrej.novak

Agentura Remmark ve spolupráci s neziskovou organizací Duhový tandem, která se věnuje volnočasovým aktivitám seniorů, spustila akci „Babi, dědo… Zapečte své díky do buchet, koláčů a bábovek“. Ta pomáhá a propojuje dnes nejohroženější skupiny, tedy zdravotníky a seniory.

Seniory ohrožuje covid-19 nejvíce. Součástí prevence je i dobrá psychická kondice, o kterou nezisková organizace Duhový tandem za normálních okolností pečuje prostřednictvím volnočasových aktivit určených právě jim. Nyní ale tuto možnost nemá. Uvítala proto projekt Remmarku „Babi, dědo… Zapečte své díky do buchet, koláčů a bábovek“, který chce poděkovat zdravotníkům v první linii a zároveň zapojit generaci seniorů, jejichž psychická pohoda je současnou napjatou situací ohrožena. Projekt umožňuje osamělým seniorům stát se prospěšnými a zapojit se do dobrovolnického dění – pečením tradičních českých dobrot pro zdravotníky.

Buchty pro nemocnice
Princip je prostý: Zaměstnanci organizátorů a dobrovolníci dovezou seniorům zdarma suroviny. A po upečení rozvezou dobroty sestřičkám, lékařům i laborantům do zdravotnických zařízení, a to i s osobním věnováním a poděkováním konkrétního pekaře, babičky či dědečka, kteří buchtě, bábovce, závinu nebo koláči věnovali svůj entuziasmus. Organizátoři začínají v Nemocnicích Na Homolce a Na Bulovce, ale už se rozhlížejí po dalších zdravotnických zařízeních.

Na počátku byla velká touha party v Remmarku pomáhat. Zajišťuje strategickou i realizační část komunikační kampaně, mediální prostor, ale i organizaci dobrovolníků, seniorů i zdravotnických zařízení a v neposlední řadě nákupy surovin a distribuci. K propagaci projektu poskytl Remmark také síť reklamních ploch CLV. V této fázi je celý projekt financován agenturou. Předpokládáme, že v dalších fázích projektu budeme hledat partnery minimálně pro dodávku surovin na pečení, pronájem aut na rozvoz a mediální partnery.

Více na www.dikyzdravotnikum.cz.