Komunikace pomáhá společnosti

Volvo pomáhá těm, kteří pomáhají

18.5.2020
ondrej.novak

Volvo na počátku nouzového stavu nabídlo předváděcí vozy těm, kdo je naléhavě potřebují, aby zase oni mohli pomáhat. Jako příklad je možné uvést pomoc „Centru pomoci Paměti národa“ nebo „Cestám domů“.

„Paměť národa je „Centrum pomoci Paměti národa“, jež se orientuje na pamětníky, kteří se kvůli šíření koronaviru ocitli v komplikované životní situaci. Vedle nonstop telefonních linek pomoci je do projektu zapojeno 400 dobrovolníků po celé republice, jejichž činnost probíhá v každém kraji. Ať už jde o běžný nákup, vyzvednutí a předání léků, vyvenčení pejska, nebo „obyčejné“ popovídání si po telefonu, pomoc využívá až pět tisícovek lidí. Auta jsou proto nezbytná, aby se pomoc těmto lidem nezastavila.

Cesta domů už téměř dvě desetiletí poskytuje odbornou péči v domácím prostředí nevyléčitelně nemocným. 24 hodin denně 7 dní v týdnu se stará nejen o pacienty, ale i o jejich rodiny, které podporuje v péči o jejich blízké. Z poskytovaných služeb vedle domácího hospice zprostředkovává i odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek a řadu dalších souvisejících činností. Koronavirová pandemie ovšem poněkud změnila situaci, a tedy i způsob nabízené pomoci. Část hospicové péče musela Cesta domů převést na tzv. distanční formu, aby ochránila své zdravotníky, dobrovolníky i ostatní pacienty. Zvýšily se tak nároky na cesty lékařů, sester a kurýrů, kteří do rodin průběžně doručují léky, zdravotnický materiál a pomůcky, teď zejména ochranné a hygienické. Také lékaři paliatři spolupracující s Cestou domů v rámci tzv. ambulance paliativní a podpůrné péče teď častěji vyjíždějí na návštěvy do rodin pacientů. Ti všichni využijí automobily, které jim Volvo dalo k dispozici.

Volvo dále svými vozy pomáhá např. SOS dětské vesničky, nebo prostřednictvím Nadačního fondu Neuron týmu virologa a biochemika, prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dalším.

Více informací je možné získat zde, nebo také na stránkách společnosti Volvo – https://www.volvocars.com/cz/o-nas/o-spolecnosti/volvo-pomaha.